xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.title

Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1subject_keyword:Ciencias Veterinarias2113,38%0,00
2subject_keyword:Tesina1710,83%0,00
3author_keyword:Miyashiro Perez, Rodolfo Alberto106,37%0,00
4dateIssued_keyword:201985,10%0,00
5author_keyword:Flores Ojeda, Gladys Victoria74,46%0,00
6subject_keyword:Ganado vacuno - Enfermedades74,46%0,00
7author_keyword:La Rosa Zambrano, Pedro Enrique63,82%0,00
8author_keyword:Arbaiza Hinojosa, Luis Jorge53,18%0,00
9author_keyword:Ayón Varillas, Alcira Betty53,18%0,00
10subject_keyword:Anoxemia53,18%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
157100,00%0,00

...