xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.title

Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1dateIssued_keyword:[2010 TO 2011]310,00%0,00
2author_keyword:Aguilar Jaime, William Omar26,67%0,00
3author_keyword:Cieza Pérez, Velisario26,67%0,00
4Palma aceitera13,33%0,00
5author_keyword:Ajalcriña Flores, Miguel Felipe13,33%0,00
6author_keyword:Alfaro Cancho, Samuel13,33%0,00
7author_keyword:Avalos Alvarado, Eloy Eduardo13,33%0,00
8author_keyword:Bendezú Galarza, Fernando13,33%0,00
9author_keyword:Candela Luna Victoria, Rolando Alberto13,33%0,00
10author_keyword:Chang Rojas, Víctor Alejandro13,33%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
30100,00%0,00