xmlui.ArtifactBrowser.AdvancedSearch.title

Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1dateIssued_keyword:[2010 TO 2011]75,22%0,00
2subject_keyword:Economía64,48%0,00
3author_keyword:Candela Luna Victoria, Rolando Alberto53,73%0,00
4author_keyword:Cieza Pérez, Velisario53,73%0,00
5dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]53,73%0,00
6author_keyword:Bendezú Galarza, Fernando42,99%0,00
7author_keyword:Aguilar Jaime, William Omar32,24%0,00
8author_keyword:Ajalcriña Flores, Miguel Felipe32,24%0,00
9author_keyword:Alfaro Cancho, Samuel32,24%0,00
10author_keyword:Avalos Alvarado, Eloy Eduardo32,24%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
134100,00%0,00